Cases

De hier beschreven cases geven een indruk van mijn werkwijze en de resultaten die ik weet te behalen.

Hendrik Veder – snel overzicht voor de investeringsmaatschappij

Hendrik Veder, producent van hijs- en sleepmaterialen voor de offshore, werd overgenomen door een investeringsmaatschappij. Het ontbrak toen nog aan een maandelijkse rapportage. In korte tijd heb ik die rapportage opgezet en ingericht en daarna overgedragen aan de nieuwe controller.

Smit Ovens – implementeren ERP

Smit Ovens ontwerpt en assembleert industriŰle ovens voor high-volume productie. Als controller was ik verantwoordelijk voor de administratie en verschillende rapportages. Onder mijn aansturing is Trimergo ERP software ge´mplementeerd.

Rabobank Nederland – sparring partner van diverse afdelingen

Bij de Rabobank fungeert de business controller als sparring partner van het MT. Hij of zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de administratieve organisatie, oplevering van management rapportages en begeleiding bij het prognose en budgetproces. Ik heb binnen Rabobank Nederland voor diverse afdelingen als business controller gewerkt, waaronder voor het facilitair bedrijf en ICT afdelingen.

NedTrain Maastricht - toegankelijke en inzichtelijke rapportages

NedTrain onderhoudt treinen voor diverse spoorbedrijven, waaronder de NS. Bij het lokale management en op de werkvloer was behoefte aan meer informatie over het onderhoudsproces. In nauw overleg zorgde ik voor actuele productiegegevens. Doordat die cijfers als grafieken in de hal werden opgehangen waar iedereen ze kon zien, werden ze meteen gebruikt om het onderhoud beter aan te sturen.

SCA Hygiene Products – betrouwbare cijfers en besparingen

Op de locatie in Noord-Limburg produceert SCA incontinentiemateriaal van het merk Tena. Ik vervulde daar eerst de functie van unit controller. Daarna kreeg ik de leidinggevende functie van site controller.

• Unit controller
Door slecht op elkaar afgestemde IT-systemen waren de cijfers van de unit niet erg betrouwbaar. En dat terwijl het productievolume heel groot is. Een kleine afwijking in de cijfers heeft dus meteen grote gevolgen Met veel inzet en met de hulp van een collega is het me gelukt dat probleem op te lossen. Het management kreeg gedegen cijfers en steeg in aanzien bij het hoofdkantoor in Zweden.

• Site controller
Als lid van het MT gaf ik leiding aan een afdeling van acht personen. In deze periode zijn verschillende SAP modules, IFRS en Sarbanes-Oxley (SOx) richtlijnen ge´mplementeerd. Ook verbeterde ik capaciteitsplanning, met aanzienlijke besparingen als gevolg.

Heerema – meer zicht op projectkosten

Heerema transporteert, installeert en verwijdert offshore-installaties zoals boorplatforms. Ik was controller in een project waarin een schip werd omgebouwd voor het leggen van pijpleidingen op de diepzeebodem. Dit was een nieuwe activiteit voor Heerema. Het grote strategische belang en de complexiteit van deze nieuwe activiteit legde veel druk op de projectorganisatie. Gedetailleerde rapportages waren dus erg belangrijk.

Door veel informatie te verzamelen kon ik een betrouwbaar beeld geven van de stand van zaken en de totale projectkosten goed inschatten. Hierdoor kon de projectleiding zich concentreren op het aansturen van de verbouwing van het schip.